img img img img

Профилиран подбор

Профилиран подбор

Профилиран подбор – изграждане на правилният профил и намирането на оптималния кандидат за определена позиция.

В кои случаи е добре да изполваме профилиран подбор?

Винаги е добре да изготвяме профил на кандидата, които искаме да наемем като го съобразим с изискванията на позицията, лидера, с които ще работи, екипа и организационната култура. Взимайки всичко това впредвид и съчетавайки го в профила ще сме готови да подберем най-добрия кандидат.

Изготвянето на профил все пак не е лесна задача, в която трябва да се вземат предвид много фактори. Изисква време, ресурси и опит. Ние във Флексибъл бит искаме да ви подпомогнем в този процес и сме се специализирали в подбора на специалисти в 4 конкретни направление, в които считаме за важно изполването на профилиран подбор и в които имаме богат опит:

  • IT специалисти – освен изготвяне на профилиран подбор имаме компетенции и в провеждане на технически интервюта
  • виртуални екипи – работата в подобни екипи има своите специфики и е добре, служителите да са с определен профил
  • дистанционна работа – за да бъде ефективен служител, който работи дистанционно е добре да отговаря на конкретен профил
  • работа с чувствителна информация – тук отново имаме специфична работа и с увеличаване броя на кибер атаките и все по-големите вреди, които причиняват на компанията, правилният подбор на служители за такива позиции е от изключително значение