Complete the test

Evaluate your behaviour

Get the result

Тест

Assessment of basic cyber security behaviours

95% of security breaches are the result of human error. The test to assess Cybersecurity baseline behaviors aims to assess your behaviors across 9 cybersecurity domains. The results of the test will help you see which of the domains you need to pay attention to, give you guidelines for completing and/or refreshing your knowledge.

Time

7 min

Questions

55 questions

Price

Free

Type

Evaluation of behaviour

The test evaluates the behavior in the domains of:

  • Device security
  • Software security
  • Security of passwords
  • Networks
  • Internet pages
  • Messages
  • Rules and processes
  • Awareness
  • Social networks
0%

Оценка на базови поведения по киберсигурност

1 / 55

Използвам минималните изисквания за парола

2 / 55

Използвам торент сайтове

3 / 55

Приемам покани за приятелство в социалните мрежи, защото снимката на човека ми е позната

4 / 55

Отварям линкове от имейли без значение от източника

5 / 55

Използвам VPN

6 / 55

Знам към кого да се обърна при наличие на инцидент със сигурността

7 / 55

Нямам чувството, че информационната сигурност е приоритет в организацията

8 / 55

Използвам антивирусна програма

9 / 55

Отварям прикачени файлове в имейли без значение от източника

10 / 55

Актуализирам антивирусната програма

11 / 55

Участвам и споделям активно във всякакви групи и форуми

12 / 55

Тегля файлове от непознати сайтове

13 / 55

Споделям лична информация само с познати

14 / 55

Внимавам какви снимки публикувам в социалните мрежи

15 / 55

Споделям пароли с колегите си

16 / 55

Инсталирам актуализации на софтуера и операционната система без да закъснявам

17 / 55

Използвам служебни устройства за лична работа

18 / 55

Оценявам сигурността на страниците по начина, по който изглеждат и усещането ми за тях

19 / 55

Смятам, че всеки един в компанията е възможно да се превърне във входна врата за кибератака

20 / 55

Съхранявам фирмена информация на личните ми устройства

21 / 55

Приемам покани за приятелство само от хора, които познавам лично или имаме общи познати

22 / 55

Използвам специално приложение за съхранение на пароли

23 / 55

Изтривам подозрителни съобщения и имейли

24 / 55

Не включвам специални символи и цифри в паролите, ако това не е задължително

25 / 55

Не отварям подозрителни съобщения и имейли

26 / 55

Използвам само проверени и доверени мрежи

27 / 55

Убеден съм, че ще разпозная знаците за кибератака

28 / 55

Настройвам екрана на компютъра да се заключи автоматично след известно време

29 / 55

Изключвам Wifi свързаността на устройствата ми, докато пътувам

30 / 55

Заключвам си екрана преди напускане на работното място

31 / 55

Използвам биометрични данни, ПИН или парола за отключване на моите устройства

32 / 55

Използвам защитен начин за комуникация (HTTPS)

33 / 55

Информирам администраторите за всякакви подозрителни съобщения и имейли

34 / 55

Оценявам сигурността на интернет страниците по адресния бар и информацията в него.

35 / 55

Въвеждам лична информация само в сигурни сайтове

36 / 55

Отварям USB памети без да ги сканирам

37 / 55

Не мисля, че знам кой е отговорен за защитата на компанията от кибератаки

38 / 55

Изключвам временно антивирусната програма за да изтеглям файлове от Интернет

39 / 55

Нямам информацията как да защитавам организацията от киберпрестъпления

40 / 55

Наясно съм с правилата за информационна сигурност на организацията

41 / 55

Имам активирана защитна стена на устройствата, които използвам

42 / 55

Смятам, че кибератаките са насочени само към големи компании с цел висока печалба

43 / 55

Препращам съобщения и кореспонденция

44 / 55

Използвам пароли съдържащи малки и големи букви, цифри и специални символи

45 / 55

Записвам паролите си на листче или в тефтер

46 / 55

Използвам публични мрежи

47 / 55

Отварям интернет страници дори, ако програмата съобщи за нередности и риск от опасност

48 / 55

Смятам, че най-големите заплахи идват от хората в компанията

49 / 55

Използвам лични устройства за служебна работа

50 / 55

Ако открия проблем със сигурността, продължавам с работата си, защото предполагам, че някой друг ще го реши

51 / 55

Използвам двуфакторна аутентикация ( SMS, пръстов отпечатък, FaceID) като допълнителен механизъм за защита

52 / 55

Често споделям информация относно личния ми живот в социалните мрежи

53 / 55

Наясно съм с ролята ми в опазване на компанията от киберпрестъпления

54 / 55

Не мисля, че нося отговорност за докладване на киберинцидент в организацията

55 / 55

Мисля, че е трябва да се подобри индивидуалната информираност за рисковете от киберзаплахи в организацията

Your score is

0%