The three basic steps to dealing with stress are - learning to be aware of it, learning to accept it and learning to manage it.

Какво представлява стресът?

Any emotional or physiological condition that presents a challenge. It can be external or perceived internally.

What are the consequences of high stress levels?

What are the signs of high stress levels?

What does Module1: Personal Stress Management Programme include?

Стрес и осъзнаване на стреса

Какви са различните видове стрес, източници на стрес, възприемане на стреса, осъзнаване на стреса

Самочувствие и самооценка

Как възприемаме себе си, как се оценяваме и как да подобрим самочувствието си

Навици и начин на живот

Как навиците и начина ни на живот влияят на стреса и начина, по който се справяме с него

Самосаботажи и вътрешния критик

Причините за прокрастинация, самосаботажи и как да се справим с вътрешния критик

Управление на емоциите

Какви емоции изпитваме, как да се справим с негативните емоции, осъзнаване на емоциите

Устойчивост и адаптивност

Как да развием устойчивостта в себе си и как да се адаптираме по-лесно

Управление на конфликти

Причини за конфликтите, как да се справяме с тях, стратегии за тяхното управление

Управление на времето

Как да управляваме времето правилно, така че да имаме достатъчно за важните неща и да не се стресираме

Осъзнатост и техники за справяне със стреса

Да сме осъзнати и да присъстваме в момента. Различни техники, с които да понижаваме нивата на стрес. Личния ни план за управление на стреса.

Станете част от нашата програма за управление на личния стрес и подобрете живота си!.

Module 2: Stress management in organisations

Consistently high levels of stress are harmful to both individuals and organizations. As a result of high stress levels, the organization may suffer losses due to many absences from work. There are studies that show that over 50% of absenteeism is due to stress-related causes. Workers’ reactions can be at the emotional level, at the behavioral level, expressed is psychological or physical illnesses, cognitive. Here’s some what they would look like in a work environment:

 • absences from work
 • lower job performance
 • weak concentration
 • decision-making difficulties
 • non-compliance with working hours and deadlines
 • constant stress leads to 5 times higher risk of accidents
 • risky behaviours
 • deterioration of communication
 • self-control problems
 • Conflicts
 • deterioration of the team climate
 • mn. etc

What does Module 2: Managing Stress in the Organisation include?

Стресът в организациите.

Какви са различните източници на стрес в организациите. Как да изградим подходящата култура.

Лидерство и упр. на промяната

Как да управляваме екипа, за да има нормални нива на стрес, както за хората в екипа, така и за нас. Как да въвеждаме промени.

Устойчивост на организацията

Как да развием устойчивостта на хората в екипа и организацията, както и на самата организация.

Управление на конфликти и кризи

Причини за конфликтите в екипа, как да се справяме с тях, стратегии за управление на конфликтите в екипа

Управление на времето

Как да управляваме времето правилно, така че да имаме достатъчно за важните неща и да не се стресираме

Ефективна комуникация

Как да комуникираме ефективно в организацията, активно слушане, даване на обратна връзка и др.

Изградете работна среда с нормални нива на стрес! Програмата започва на 9.03.2024 и ще продължи 3 месеца, в които ще имаме 6 обучения, през интервал от 2 седмици.

Включете се в Модул 2: Управление на стреса в организацията и изградете добра, ефективна и устойчива работна среда!.