Трите основни стъпки към справянето със стреса са - да се научим да го осъзнаваме, да се научим да го приемаме и да се научим да го управляваме.

Какво представлява стресът?

Всяко емоционално или физиологично състояние, което представлява предизвикателство. То може да е външно или възприето вътрешно.

Какви са последствията от високите нива на стрес?

Какви са признаците на високите нива на стрес?

Какво включва Модул1: Програма за управление на личния стрес?

Стрес и осъзнаване на стреса

Какви са различните видове стрес, източници на стрес, възприемане на стреса, осъзнаване на стреса

Самочувствие и самооценка

Как възприемаме себе си, как се оценяваме и как да подобрим самочувствието си

Навици и начин на живот

Как навиците и начина ни на живот влияят на стреса и начина, по който се справяме с него

Самосаботажи и вътрешния критик

Причините за прокрастинация, самосаботажи и как да се справим с вътрешния критик

Управление на емоциите

Какви емоции изпитваме, как да се справим с негативните емоции, осъзнаване на емоциите

Устойчивост и адаптивност

Как да развием устойчивостта в себе си и как да се адаптираме по-лесно

Управление на конфликти

Причини за конфликтите, как да се справяме с тях, стратегии за тяхното управление

Управление на времето

Как да управляваме времето правилно, така че да имаме достатъчно за важните неща и да не се стресираме

Осъзнатост и техники за справяне със стреса

Да сме осъзнати и да присъстваме в момента. Различни техники, с които да понижаваме нивата на стрес. Личния ни план за управление на стреса.

Станете част от нашата програма за управление на личния стрес и подобрете живота си!.

Модул 2: Управление на стреса в организациите

Постоянните високи нива на стрес са вредни, както за хората, така и за организациите. В резултат на високите нива на стрес организацията може да търпи загуби поради многото отсъствия от работа. Има изследвания, които показват, че над 50% от отсъствията от работа са в резултат на причини свързани със стреса. Реакциите на работниците могат да бъдат на емоционално ниво, на ниво поведение, изразени е психологически или физически заболявания, когнитивни. Ето някой как биха изглеждали те в работна среда:

 • отсъствия от работа
 • по-ниско представяне на работа
 • слаба концентрация
 • трудности при взимане на решения
 • не спазване на работно време и срокове
 • постоянния стрес води до 5 пъти по-висок риск от инциденти
 • рискови поведения
 • влошаване на комуникацията
 • проблеми със самоконтрола
 • конфликти
 • влошаване на климата в екипа
 • мн. др

Какво включва Модул 2: Управление на стреса в организацията?

Стресът в организациите.

Какви са различните източници на стрес в организациите. Как да изградим подходящата култура.

Лидерство и упр. на промяната

Как да управляваме екипа, за да има нормални нива на стрес, както за хората в екипа, така и за нас. Как да въвеждаме промени.

Устойчивост на организацията

Как да развием устойчивостта на хората в екипа и организацията, както и на самата организация.

Управление на конфликти и кризи

Причини за конфликтите в екипа, как да се справяме с тях, стратегии за управление на конфликтите в екипа

Управление на времето

Как да управляваме времето правилно, така че да имаме достатъчно за важните неща и да не се стресираме

Ефективна комуникация

Как да комуникираме ефективно в организацията, активно слушане, даване на обратна връзка и др.

Изградете работна среда с нормални нива на стрес! Програмата започва на 9.03.2024 и ще продължи 3 месеца, в които ще имаме 6 обучения, през интервал от 2 седмици.

Включете се в Модул 2: Управление на стреса в организацията и изградете добра, ефективна и устойчива работна среда!.