img img img img

Организационно консултиране

Организационно консултиране

Размишлявай и обмисляй, преди да направиш ход.

                                                                                                      Сун Дзъ

Организационно консултиране – има за цел да подпомогне компанията в съставяне на план за постигане на целите на организацията чрез анализ и предложения за процеси, стратегии за повишавне ангажираността и ефективността, въвеждане на промяна, развитие на екипа, анализ на съществуващите организационни проблеми и развитие на планове за подобрение.

Навременното обръщане към консултанти може да спести на компанията много време и средства, тъй като осигурява ясно локализиране на проблема и изграждане на правилната стратегия за решаването му. Спестява моментите, когато организацията се опитва да реши конкретен проблем, които смята, че е в основата, но се оказва, че не получава очаквания резултат и се завърта един кръг, коставащ време и енергия.

Какви са конкретните ползи от консултирането?

  • постигане на организационни цели
  • подпомагане на мениджърите при решаване на бизнес и екипни проблеми
  • индентифициране на нови възможностти
  • обучение и развитие на персонала, изготвяне на планове за развитие
  • анализ, работване и подобряване на процеси
  • въвеждане на промяната