img img img img

Тийм билдинг

Тийм билдинг

Тийм билдингът дава възможност на служителите да комуникират помежду си в среда най-близка до неформалната. Така хората в екипа могат да се опознаят по-добре като видят колегите си в нова светлина,  да открият общи интереси, което подобрява работата в екипа. Тийм билдинга дава възможност и за развитие на умения и подобряване на ефективността на екипа. Подпомага постигането на целите на екипа и организацията.

Какви за ползите от тийм билдинга?

 • подобряване на комуникацията в екипа – според изследване на Clear Company, 2020 97% от служителите вярват, че липсата на яснота при всички в екипа влияе върху успеха на задача или проект, а според Bit, 2021 вфвктивната комуникация в екипа генерира 4.5 пъти повече задържали се качествени служители.
 • повишаване на мотивацията
 • повишаване на ефективността в екипа
 • намалява се стреса в екипа – изледване на GoRemotely, 2020 установява, че 80% от служителите се чувстават стресирани от липса на ефективна комуникация, като през последните две години тази тенденция се повлиява от пандемията с работата от вкъщи и по-голямата социална изолация.
 • поощрява се креативността
 • увеличава се инициативността
 • идентифицира и подобрява лидерските качества
 • подпомага изграждането на нови екипи
 • подпомага поставянето на цели
 • повишава информираността на екипа
 • подпомага въвеждане на нови политики и практики
 • подпомага разрешаването на конфликти
 • повишава ангажираността