img img img img

Етичен кодекс

  1. Към всички клиенти ще се отнасяме с уважение и по достоен начин, ще бъдем почтени, ще показваме пълно уважение към техните ценности, вярвания и цели
  2. Във Флексибъл Бит спазваме конфиденциалността на клиентите, вътрешната им информация и информацията обект на взаимоотношенията ни
  3. Флексибъл Бит уважава всички авторски права, споразумения, разработки, интелектуална собственост, търговски марки и съблюдава всички свързани с това законови разпоредби.
  4. Във всички случаи Флексибъл Бит се придържа към най-високите стандарти за етика, почтеност, отчетност и отговорно поведение.
  5. Договорните отношения ще бъдат ясно дефинирани и формулирани с цел избягване на недоразумения с посочени задължения и на двете страни.
  6. Флексибъл Бит изисква писмено съгласие от клиенти, преди да се позоват на техните имена като референция.
  7. Във всеки случай, когато има възможност за конфликт на интереси, засегнатата страна ще бъде уведомена и обсъдени последващи действия.
  8. Флексибъл Бит предоставя достоверно статуса, титлите, компетентността и опита си 
  9. Флексибъл Бит използва научно доказани методологии и всичките разработки на база научни изследвания