img img img img

Изграждане на работодателска марка

Изграждане на работодателска марка

Или как да привлечем и задържим високо квалифицирани служители

Какво представлява работодателската марка?

Tерминът работодателска започва да се оформя през 90-те години на миналия век като пъровначалния смисъл, който влагат Саймън Бароув и Тим Амблър  (Ambler, T and Barrow, S. (1996), The employer brand, Journal of Brand Management, Vol. 4, pp. 185-206.) е като пакет от функционални, икономически и психологически ползи, осигурени от работата, и идентифицирани с наемащата компания. В момента работодателската марка е по-близка до дефиницията на Минчингтън от 2010г в Employer Brand Leadership – A Global Perspectivе, където определя работодателската марка като имиджа на организацията като „страхотно място да работиш“ в съзнанието на настоящите работници и всички заинтересовани външни страни.

Кога ми е необходима работодателска марка?

Работодателската марка не се създава т.е поне не в смисъла – сега взимам решение и започвам да създавам работодателска марка. След като е свързана с хората в компанията и всички външни заинтересовани страни то следователно работодателската марка се създава при създаването на компанията т.е всяка компания има своя работодателска марка и всъщност следва да си зададем въпросите: Как се грижа за своята работодателска марка? Трябва ли да направя нещо за работодателската ми марка? Какво ще спечеля, ако имам добра работодателска марка? Как да развия добра работодателска марка?

Какви са ползите ми от развитието на работодателската марка?

Ползите за организации, които изграждат и поддържат добра работодателска марка са:

  • Увеличаване на разпознаваемостта на компанията, което осигурява повече кандидати за работа
  • Увеличава се броят на кандидатите, които приемат направеното предложение за работа в компанията
  • Намалява се текучеството на кадри в компанията и има повече дългогодишни работници
  • Намаляват се разходите по наемане на консултанти по подбор на персонал
  • Намаленото текучество повишава производителността
  • Увеличава се ангажираността на служителите