img img img img

Shop

Showing all 6 results

График за обучението

Модул 1 – 24 февруари 2024 от 10 часа до 16 часа.

Модул 2 – 16 март 2024 от 10 часа до 16 часа

Модул 3 – 6 април 2024 от 10 часа до 16 часа

Модул 4 – 27 април 2024 от 10 часа до 16 часа

Модул 5 – 18 май 2024 от 10 часа до 16 часа

Модул 6 – 8 юни 2024 от 10 часа до 16 часа

Модул 7 – 29 юни 2024 от 10 часа до 16 часа

Модул 8 – 13 юли 2024 от 10 часа до 16 часа

Модул 9 – 3 август 2024 от 10 часа до 16 часа