img img img img

Shop

Showing all 6 results

График за обучението

Модул 1 – 25 ноември 2023 от 10 часа до 16 часа.

Модул 2 – 16 декември 2023 от 10 часа до 16 часа

Модул 3 – 20 януари 2024 от 10 часа до 16 часа

Модул 4 – 10 февруари 2024 от 10 часа до 16 часа

Модул 5 – 9 март 2024 от 10 часа до 16 часа

Модул 6 – 30 март 2024 от 10 часа до 16 часа

Модул 7 – 20 април 2024 от 10 часа до 16 часа

Модул 8 – 11 май 2024 от 10 часа до 16 часа

Модул 9 – 1 юни 2024 от 10 часа до 16 часа