img img img img

Изследване и анализ на организацията

Изследване и анализ на организацията

Да похарчиш 100 унции сребро за разузнаването, означава да спестиш 10 000 унции сребро от предотвратяването на войната.

Сун Дзъ

Изследването и анализа са важна част от живота на всяка организация, тъй като те ни позволяват да попълним слепите за нас места, показват ни дали това, което допускаме или приемаме за вярно е вярно в действителност.

Изледванията ни помагат да локализираме съществуващи проблеми или потенциални такива, а последващия анализ съответно пътя за решаването им или как да ги избегнем преди да са се появили.

Флексибъл бит предлага разнообразие от тестове, както някои от най-често изполваните – измерване на организационна култура, личностни тестове, така и специално подбрани в зависимост от потребностите и целите на организацията ви.

Кой тестове се изполват най-често и за какво служат?

Измерване на организационната култура – организационната култура е от изключително значение за всяка една организация, тя може да определи успеха или падението в организацията. Културата на една организация е съвкупност от основни убеждения, на въз основа, на които организацията функционира. Тези убеждения са залегнали много дълбоко в организацията и оказват влияние на начина на взимане на решения в организацията, отношенията както вътре в организацията, така и извън нея с партьори и клиенти. Тя се предава и на новите хора, които идват в организацията, затова е много важно да се има предвид и при подбора на нови случители. Чрез измерване на организационната култура получаваме информация за адаптивността, ценностите, стратегията, мисията, лидерството, взаимоотношенията, структура на организацията.

Личностни тестове (измерване на черти и нагласи) – личностните тестове могат да бъдат изполвани както в процеса на интервюиране, така и при вече съществуващи служители. В процеса на подбор може да ни даде по-ясна представа за конкретни области, които са важни за конкретната позиция и не винаги могат да се идентифицират при беседа. При служители се изполват по-рядко, тъй като имаме по-голяма възможност да анализираме и наблюдаваме поведението на служителите в работния процес, но въпреки това при ограничени ресурси, съмнения в достоверността на информацията, при наличие на конфликти, промяна на позицията, работа с чувствителна информация могат да бъдат проведени необходимите тестове.

Лидерски стил – изследването на лидерския стил може да се извърши, както в процеса на интервюиране при подбор, така и служители. Когато правим тест за лидерски стилове при подбор имаме възможност да подберем лидерски стил, които да съответства на целите на екипа, който ще бъде управляван, ако имаме съставен екип или съответно лидерския стил да е подходящ за културата на организацията и целите, които искаме да постигнем. При служители, тест за лидерски стилове може да бъде изполван, когато имаме някои допускания, които трябва да верифицираме, при сформиране на нови екипи, за планиране и подобряване на мениджърските компетенции.