img img img img

Ефективна комуникация

Комуникацията е много важна част от нашия живот. Много от проблемите ни в ежедневието и на работното място идват от не правилна комуникация – недоизказани или не точно изказани мисли, чувства и идеи. Неразбрани или генерирани от нас идеи за мисли и чувства на хората срещу нас, без те да са ги изказали всъщност или искайки да кажат нещо съвсем разлино, но не сме слушали внимателно, завладени от собствени мисли по темата.

Цел на курса:

Целта на курса е да ви научи да комуникирате ефективно. Ще се научите как да се изразявате, така че хората срещу вас да ви разбират, както и как вие да разбирате хората, с които комуникирате.

·      Различни видове общуване

·      Различни форми на общуване

·      Как да изградим добър разговор

·      Активно слушане

·      Нива на слушане

·      Даване на обратна връзка

·      Изграждане на рапорт

·      Как другите да ни разбират по-добре

·      Как ние да разбираме другите правилно

 

За кого е този курс:

·   За тези, които искат да подобрят комуникационните си умения

·   Търговци на всички нива и във всички форми на продажби

·   Мениджъри, които искат да подобрят комуникацията си на работното място

·   Собствениците на компании, техните мениджъри и техните екипи.

·   Лидерите на компанията и техните екипи

·   Хора занимаващи се с преговори 

Продължителност на курса?

Курсът е целодневен и присъствен. При запитвания и интерес от страна на екипи или над 10 човека, може да се проведе онлайн, на желана от вас локация и да се раздели на 2 сесии.  

 

Очаквайте скоро да обявим новата дата на курса!