img img img img

За Нас

Как започна всичко?

 

Всичко започна на 22.04.2016г. с една основна идея – Гъвкавост. Защо гъвкавост? Защото гъвкавостта за нас означава да бъдем адаптивни, да бъдем отворени към нов опит, да се развиваме, да бъдем любопитни, да бъдем устойчиви. Всичко това ни дава възможността да развием пълния потенциал, както нашия, така и на нашите клиенти.  

img
img
Нашата мисия

Да развиваме потенциала!

Нашата визия

Да развиваме осъзнатостта и компетенциите на лидерите и екипите в организациите, за да постигнат висока ефективност и изпълнение на целите. Всичко това, като се поддържа баланс между работа - личен живот и ниски нива на стрес.

Нашият екип

Кои сме ние?

img
CEO

Младен Дрянков

Младен Дрянков e професионалист с отворен ум и ориентация към постиженията, който е готов да предизвика себе си и околните отвъд границите на зоната на комфорт.

Има 25 години опит в ИТ индустрията и разработката на софтуер започвайки работа като програмист още докато следва Информатика. Има възможност да работи в редица малки и средни организации, включително и стартъпи от една страна, а от друга има възможност да работи по различни проекти и бизнес отрасли, което допринася в широк опит в области като сигурност, мобилни плащания, управление на мрежова инфраструктура, финансови системи, транспорт, развлечения, системи за зелена енергия и ядрена безопасност, управление на процеси и документи и много други.

Личните му интереси в психологията през последните 10 години го водят до възможността да придобие ценен опит и знания. Магистър е по „Трудова и организационна психология“ и е преминал редица обучения и сертификации в областта лидерство и емоционална интелигентност от Daniel Goleman, поведенчески анализ и оценка на достоверност при водене интервюта от Emotional Intelligence Academy. В областта на информационната сигурност е преминал обучения и сертификация за вътрешен одит по ISO27001, ISO19011 и CISM® (Certified Information Security Manager, ISACA).

Обединява три паралелни вселени: ИТ, Информационна сигурност и организационна психология и това му дава възможност да вижда нещата през три паралелни призми и да дава стойност по уникален начин.

  • mladen@flexiblebit.com
img
Executive, Leadership and Team Coach

Диана Дрянкова"Човекът е човек, когато се развива"

Следвайки своето мото Диана Дрянкова непрекъснато развива себе си като човек и специалист. Диана Дрянкова е магистър по трудова и организационна психология от Софийски университет и дипломиран лайф, екзекютив и екипен коуч от Ноубъл Манхатън, преминава Сертифициращ курс за Емоционална Интелигентност на Даниел Голман.

Създател е на приложението GoalTribe Guru, което е единствено по рода си приложение, съчетаващо в себе си възможност за целеполагане, създаване на навици, водене на дневник, включително с рефлексия върху емоциите и медитации. Тя е създател и на авторска програма по Управление на стреса, която е в две части - Управление на личния стрес и Управление на стреса в организациите.

В контекста на коучинга в организациите тя е публикуван автор „Коучинг на работново място“ като интересите й са насочени както към екзекютив коучинга, така и към коучинга на лидерите и техните екипи, с цел развитие и постигане на високи резултати, достигането, до които да е без високи нива на стрес и в една добра екипна и организационна култура.

  • ddryankova@flexiblebit.com