img img img img

За Нас

Как започна всичко?

 

Всичко започна на 22.04.2016г. с една основна идея – Гъвкавост. Защо гъвкавост? Защото гъвкавостта за нас означава да бъдем адаптивни, да бъдем отворени към нов опит, да се развиваме, да бъдем любопитни, да бъдем устойчиви. Всичко това ни дава възможността да развием пълния потенциал, както нашия, така и на нашите клиенти.  

img
img
Нашата мисия

Да развиваме потенциала!

Нашата визия

Да развиваме осъзнатостта и компетенциите на лидерите и екипите в организациите, за да постигнат висока ефективност и изпълнение на целите. Всичко това, като се поддържа баланс между работа - личен живот и ниски нива на стрес.

Нашият екип

Кои сме ние?

img
CEO

Младен Дрянков

Младен Дрянков e професионалист с отворен ум и ориентация към постиженията, който е готов да предизвика себе си и околните отвъд границите на зоната на комфорт. Това понякога е причина за болка, но няма напредък и иновации без болка. В края на деня се чувства горд от това, което е постигнал, обогатен от това, което е научил, и щастлив от хората, които е срещнал с цялото им уникално мислене и житейски опит.

Има 20+ години опит в ИТ индустрията и разработката на софтуер. Този опит е постигнат, чрез работа в различни малки и големи компании (Balkansys, Kodar, Bianor, GoPro Iceland, Inabyte) и стартиращи компании (VenueNext & MeterTaxi NYC), които допринасят за широка обхват на експертен опит в сигурност, мобилни плащания, управление на мрежова инфраструктура, финансови системи, транспорт, развлечения, системи за обмяна на лични здравни данни в САЩ, IOT за химия, зелена енергия и ядрена безопасност, управление на процеси и документи и много други. Цялото това разнообразие от индустрии е подплатено със значителен опит в области като десктоп, мобилни и уеб приложения, услуги, архитектури и всички техни технологично стекове.

Личните му интереси в психологията през последните 10 години го водят до възможността да придобие ценен опит и сертификати в областта на емоционалната интелигентност, управлението на стреса и лидерството, анализ на поведението, и оценка на достоверност.

Магистър е по „Трудова и организационна психология“, преминал е сертификационни обучения в областта на вътрешен одит по ISO 27001, лидерство и емоционална интелигентност от Daniel Goleman, сертифициран по поведенчески анализ и анализ на достоверност при водене на преговори и интервюта от Emotional Intelligence Academy и продължава да извърша активна изследователска и професионална дейност в посочените области.

  • mladen@flexiblebit.com
img
Executive, Leadership and Team Coach

Диана Дрянкова"Човекът е човек, когато се развива"

Следвайки своето мото Диана Дрянкова непрекъснато развива себе си като човек и специалист. Диана Дрянкова е магистър по трудова и организационна психология от Софийски университет и дипломиран лайф, екзекютив и екипен коуч от Ноубъл Манхатън, преминава Сертифициращ курс за Емоционална Интелигентност на Даниел Голман.

Създател е на приложението GoalTribe Guru, което е единствено по рода си приложение, съчетаващо в себе си възможност за целеполагане, създаване на навици, водене на дневник, включително с рефлексия върху емоциите и медитации. Тя е създател и на авторска програма по Управление на стреса, която е в две части - Управление на личния стрес и Управление на стреса в организациите.

В контекста на коучинга в организациите тя е публикуван автор „Коучинг на работново място“ като интересите й са насочени както към екзекютив коучинга, така и към коучинга на лидерите и техните екипи, с цел развитие и постигане на високи резултати, достигането, до които да е без високи нива на стрес и в една добра екипна и организационна култура.

  • ddryankova@flexiblebit.com