img img img img

Технически интервюта

Технически интервюта

Времето е пари.
Б. Франклин

Техническите интервюта обикновенно не могат да бъдат проведени от HR отделът ни или агенцията за подбор, която сме избрали и мениджърите на екипа, в които ще е кандидата трябва да проверяват техническите умения на кандидатите, което може да бъде един дълъг и уморителен процес в случаите, когато компанията се разраства и ни трябват повече нови случители, както и при текучество.

Във Флексибъл бит работим със специалисти с 10+ години опит в областите, в които провеждаме технически интервюта. При техническите интервюта взимаме предвид добрите практики за код в областта, както и нивото на компетенции, което е необходимо за съответното позиция. Знаем, че отделните компании понякога имат различни критерии и изисквания и се съобразаваме с тях. Целта ни е да изпълним качествено техническото интервюто, както би направил вашия мениджър, но спестим време, енергия и стрес, както на мениджъра, така и на екипа.

Провеждаме технически интервюта за:

 • Python
 • Golang
 • Java
 • Android
 • IOS
 • Flutter
 • HTML
 • Java Script
 • Бази данни
 • NoSQL
 • MySQL
 • RDBMS