img img img img

Категория: Работодателска марка

Разпространение на работодателската марка

Разпространение на работодателската марка или как да покажем колко добър работодател сме и да привлечем качествени служители? Условно можем да обособим четири начина, които е добре да се използват заедно, за максимален ефект. Кои са те – статии в специализирани издания, телевизионни интервюта и други PR активности; едни от най-мощните ни канали, а именно социалните […]