img img img img

Един различен подход за мотивация на служителите

Един различен подход за мотивация на служителите

Гладът за качествени кадри става все по-осезаем, което кара всички ни да сме все по-изобретателни в откриването им, а веднъж намерили правилният служител се стараем да го задържим, затова въпроса за мотивация на служителите е от съществено значение.

 

          Как да мотивираме и запазим хората, които искаме да са част от нашия екип, организация, компания?

Безспорно има много методи като придобивки, повишения, фирмена култура, разнообразяване на работата, обучения, гъвкаво работно време и други.

           Коя от тези мотивационни техники действа?

Отговорът е прост – всички, затова са и толкова популярни. Но въпреки, че всички тези методи за мотивация работят и са се доказали във времето забелязваме, че една и съща техника приложена при различни хора дава различни резултати, което е напълно нормално и естествено.

           Защо един метод за мотивация работи при едно служители, а при други не?

Както вече казахме хората са различни. Всички знаем, че всеки има своя мотивация, която зависи от ценностите му, от това, което търси, от това, което има нужда в момента, от етапа му на професионално, социално и индивидуално развитие. Всички ние осъзнаваме това и затова провеждаме изследвания на служителите, беседваме с тях, разговаряме с техните мениджъри, за да сме по-ефективни.

Един такъв инструмент, които по мое мнение рядко се използва, но е ефективен са кариерните котви. Те са комбинация комбинация от възприетата област на компетентност, мотиви и ценностите ни, от които не бихме се отказали. Те представят нашата същност. Всеки от нас има по една кариерна котва, която е устойчива и не се променя с времето,  но е необходимо да се натрупа работен опит, за да открие човек какво е наистина важно за него.

         Как тези кариерни котви могат да ни помогнат при мотивацията?

Обикновено в кариерата си хората покриват голям обем от потребности, но те не са еднакво важни. В моментите, когато не можем да отговорим на всички потребности е важно да знаем, кои са най-важни. Съответно и в моментите, когато избираме как да мотивираме някого е важно да открием потребността, която е най-важна за него в момента, за да я адресираме по подходящ начин. Едгар Шейн извежда първоначално 5 основни кариерни котви (ще разкажа накратко по-долу), към които по-късно добавя още 3 – отдаденост на кауза, чисто предизвикателство и стил на живот.

          Техническа и функционална компетентност

С котвата техническа и функционална компетентност са хора, които установяват, че имат както голям талант, така и силна мотивираност за конкретен тип работа. За тях е важно удовлетворението от постигнатото и това, че са експерти в конкретна област. Те се идентифицират с работата си и развиват уменията си конкретната област. Те са отдадени на развитието на способностите си. Основна характеристика за работата на хора с такава котва е тя да бъде предизвикателна. Хора с тази котва, които са част от организацията са отдадени на целите й като веднъж поставени им те изискват автономност при изпълнението им.

          Генерална мениджърска компетентност

Котвата генерална мениджърска компетентност е свързана с хора, за които е важно да се изкачат по организационната стълбица. Този тип хора не искат да бъдат тясно специализирани в конкретна област. Колко повече опит те трупат, за тях става толкова по-важно да имат комбинация от умения в следните три ключови области – аналитични компетенции, междуличностни и междугрупови компетенции и емоционална компетентност.

       Автономност и независимост

Служители с котвата автономност и независимост не искат да са ограничени от чужди правила, работно време, дрес код и други норми свързани с организациите. Те предпочитат да правят нещата по своя начин и своите стандарти. Те предпочитат ограничена във времето и ясно дефинирана работа в тяхната област. Ако са в организация, те ще се включат в поставянето и изясняването на целите към тях, но след това ще искат да бъдат оставени сами.

      Сигурност и стабилност

За хора с котвата сигурност и стабилност е важно кариерата им да е така подредена, че да се чувстват сигурни и бъдещите събития да са предсказуеми. Те често търсят работа в организации, които предлагат дългосрочно обвързване, с добри пенсионна политика, социална политика, такива, които имат имидж на силни и надеждни.

      Предприемачество и творчество

Личности с котвата предприемачество и творчество обикновено откриват още в ранните си години, че искат да създадат собствен бизнес, да изградят нова организация, да вземат съществуващ бизнес и да го преобразуват според своите изисквания. Креативността в случая е свързана с желанието да се създаде нова организация, продукт или услуга, които в идеалния случаи могат да се случат само с усилията на предприемача и да бъдат икономически успешни.

Използвана литература:

Schein, E. H (1990) Career Anchors, Discovering your real values