Вие бяхте благородно хакнати! 🙂 

С призив да внимаваме какво отваряме като QR и адресни препратки!