img img img img

Флексибъл Бит става партньор на Зонта България по проект „НЕ на кибернасилието срещу жени и деца“

Флексибъл Бит става партньор на Зонта България по проект „НЕ на кибернасилието срещу жени и деца“

 

Флексибъл Бит и Зонта България ще си партнират по проекта „Не на кибернасилието срещу жени и деца“. Проектът е с фокус върху най-засегнатите от кибернасилието социални групи – жените и децата.

Глобалният свят, в който живеем предоставя множество възможности, но и много заплахи като най-потърпевши са неустойчивите социални групи от хора – деца, младежи и възрастни, свързани с упражнявано психическо и сексуално насилие.

Предпазването на тези уязвими групи от населението може да се осъществи чрез превенция и противодействие на явлението кибернасилие, затова  Ареа 05, Дистрикт 30, Зонта Интернешънъл и клубовете в страната започнаха работа по проекта  „НЕ на кибернасилието срещу жени и деца“.  Зад каузата застават и редица международни неправителствени организации като UNICEF и Сороптимист, Център за безопасен интернет – Safenet, Синдикатът на българските учители, общините, както и МОН със съответните регионални управления на образованието, студентски съвети и университети.

За Флексибъл Бит

Фокус в портфолиото от услуги и продукти на Флексибъл Бит е кибер и информационната сигурност, както и изграждане на цялостна култура по информационна сигурност като за целта предлагаме множество обучения свързани с повишаване на осъзнатостта от рисковете, които крие глобалната мрежа и състоянията, в които сме по-податливи да станем жертва на кибер атаки посредством социално инженерство. Увеличаването на информираността за основни поведения, които да спазваме е мисия на Флексибъл Бит и затова обучението ни „Основи на киберсигурността за крайни потребители“ е напълно безплатно дори и за организациите и техните екипи.

За Зонта Интернешънъл

Работи за свят, в който правата на жените се разпознават като човешки права и всяка жена може да разгърне своя пълен потенциал. В такъв свят, жените имат имат достъп до всички ресурси и са представени във високите властови позиции наравно с мъжете. В такъв свят всяка жена живее без страх от насилие. Зонта се фокусира върху правата на човека и равенството между половете от основаването си през 1919 г.